Lượng Mưa Tối Ưu Cho Cây Cà Phê | Fine Robusta Việt Nam

Starmaya - Arabica FiRo

Nội Dung Chính

Lượng mưa tối ưu cho cây cà phê trên thực tế phụ thuộc vào nhiều yếu tố, như độ ẩm khí quyển, độ che phủ của mây, cũng như các phương thức canh tác, v.v… Lượng mưa lớn, kéo dài quanh năm thường là nguyên nhân dẫn đến thu hoạch kéo dài trong nhiều tháng và năng suất thấp. Khi có mùa khô rõ rệt, khả năng cây cà phê ra hoa và đậu quả thường cao hơn. Đây là đặc trưng của các vùng trong vành đai cận nhiệt đới, chẳng hạn như Brazil và Việt Nam.

Vì lượng mưa cao nhất trải trên khắp các vùng nhiệt đới thường tương ứng với thời điểm mặt trời ở vị trí chiếu sáng trực tiếp trong vùng đó. Vì vậy, thời kỳ sinh trưởng của cây cà phê có xu hướng đồng bộ với sự phân bố lượng mưa. Sự phát triển mạnh mẽ nhất theo sát sự đến và đi của mùa mưa với khí hậu ấm. Các nhà nghiên cứu quan sát thấy rằng sự phát triển chồi của cây cà phê arabica chậm lại trong mùa khô và nhanh hơn vào mùa mưa.

Mối quan hệ giữa tổng lượng mưa và sự phân bố lượng mưa trong năm với năng suất cà phê cũng đã được nhiều tác giả quan tâm nghiên cứu. Kết quả cho thấy rằng, tùy theo điều kiện khí hậu của mỗi vùng, nhìn chung sự phân bố lượng mưa giữa các tháng trong năm có ảnh hưởng rõ rệt đến năng suất hơn là tổng lượng mưa trong năm. Thông thường những năm mà các tháng mùa khô diễn ra liên tục (không có mưa gián đoạn) thì năng suất vụ thu hoạch tới càng cao. Hoặc trong những tháng quả tăng trọng nhanh (từ tuần thứ 6 đến tuần thứ 17) có lượng mưa cao thì năng suất vụ đó cao hơn và kích thước hạt cũng lớn hơn.

Trong tất cả các căng thẳng có thể ảnh hưởng đến cây cà phê, hạn hán và sương giá là nghiêm trọng nhất. Trong vành đai nhiệt đới, ở độ cao dưới 2000 mét, sương giá ít xảy ra hơn hạn hán, vì vậy hạn hán được coi là yếu tố hạn chế nhất ảnh hưởng đến sản xuất cà phê. Ở những vùng khí hậu khắc nghiệt, nơi không có hệ thống tưới tiêu, sản lượng có thể giảm tới 80% trong những năm rất khô hạn.

Trái ngược với tốc độ sinh trưởng phát triển chồi, tốc độ ra hoa nhanh nhất trong những tháng mùa khô và/hoặc mát mẻ và những trận mưa đầu mùa thường kích hoạt sự ra hoa và phát triển chồi nhanh chóng. Để thuận lợi cho quá trình phát triển cả cà phê robusta arabica đều cần có thời gian khô hạn từ 2 đến 3 tháng sau giai đoạn thu hoạch để phân hóa mầm hoa. Sau đó trong giai đoạn nở hoa cây cần có thời tiết khô ráo, không mưa hoặc sương mù để quá trình thụ phấn được diễn ra thuận lợi. Trong giai đoạn phân hóa mầm hoa, cây vẫn cần một lượng nước tưới tương đối lớn từ 400 – 500 lít để cây ra hoa tập trung, thụ phấn tốt. So với cây cà phê robusta thì cây cà phê arabica có khả năng chịu được hạn tốt hơn, nó có thể chịu được thời gian khô hạn từ 4 đến 6 tháng nếu tầng đất sâu và khả năng giữ nước tốt.

Tóm lại, cây cà phê cần một lượng mưa khá cao và phân bố tương đối đồng đều giữa các tháng trong năm, đồng thời cần có một thời gian khô hạn ít nhất từ 2 đến 3 tháng để phân hóa mầm hoa. Ở những nơi có lượng mưa cao, phân bố khá đồng đều giữa các tháng trong năm thì cây cà phê sinh trưởng rất tốt nhưng cho quả rất ít do không có thời gian khô hạn để phân hóa mầm hoa.

Hãy là người đầu tiên chia sẻ bài đăng này!

Bài đăng mới

Máy Pha Cà Phê Espresso

Theo từ điển Merriam-Webster, Espresso được định nghĩa là “cà phê được pha bằng cách ép hơi nước hoặc nước nóng qua các hạt cà

Hạt Mịn (Fine)

Hạt cà phê là một ma trận ba chiều phức tạp của các sợi cellulose được phủ bằng dầu và các chất rắn khác. Những