Nước Pha

Độ Kiềm Và Độ pH

Trong môi trường tự nhiên, nước luôn nhận được thêm các ion từ nhiều chất mà nó hòa tan. Nếu nước hòa tan một axit,

Độ Cứng Của Nước

Bây giờ, hãy bắt đầu với hơi nước – trong khí quyển, vì “hơi nước” về cơ bản là H2O tinh khiết, nhưng ngay sau

Đặc Điểm Của Nước

Khi các chuyên gia cà phê thảo luận về quá trình pha cà phê, giá trị của một vài biến số chính – hạt, rang,