Chế biến

Giai Đoạn Làm Sạch Cà Phê

Trước khi được định giá và buôn bán cà phê cần được làm sạch. Tạp chất đến từ việc thu hoạch cà phê (cành cây,