Fine Robusta Việt Nam | Tầm Nhìn – Sứ Mệnh – Giá Trị Cốt Lõi

Fine Robusta Việt Nam

Nội Dung Chính

Công ty cổ phần Fine Robusta Việt Nam – Fine Robusta Vietnam – FiRo được thành lập bởi những con người tâm huyết với cà phê đặc sản và đây là lúc thiên thời địa lợi nhân hoà để cùng nhau tập hợp tiến hành cuộc cách mạng nâng tầm cà phê đặc sản Việt Nam.

Tầm Nhìn Fine Robusta Việt Nam

Doanh nghiệp đa quốc gia khai thác và phát huy tối đa tất cả các đặc tính tốt của Fine Robusta trong nhiều mặt và lĩnh vực đời sống của con người.

Tạo ra cộng đồng Fine Robusta | FiRo rộng khắp và có tri thức cao.

Đưa Việt Nam vào bản đồ cà phê đặc sản thế giới.

Sứ Mệnh Fine Robusta Việt Nam

Luôn đảm bảo sức khoẻ và tính mạng của người nông dân, nhân viên và khách hàng trong mọi chuỗi hoạt động Fcủa FiRo.

Áp dụng tri thức và công nghệ để tạo ra những sản phẩm không chỉ có chất lượng cao mà còn tốt cho sức khoẻ và làm đẹp cho con người.

Liên tục giáo dục cộng đồng và đào tạo nhân viên đưa trên giá trị cốt lõi của Fine Robusta Việt Nam | FiRo

Giá Trị Cốt Lõi Fine Robusta Việt Nam

Tri thức và công nghệ là nền tảng phát triển.

Chân – Thiện – Mỹ là tư tưởng thực hành.

Con người là hạt nhân của doanh nghiệp.

Tài FiRo

Hãy là người đầu tiên chia sẻ bài đăng này!

Bài đăng mới

Máy Pha Cà Phê Espresso

Theo từ điển Merriam-Webster, Espresso được định nghĩa là “cà phê được pha bằng cách ép hơi nước hoặc nước nóng qua các hạt cà

Hạt Mịn (Fine)

Hạt cà phê là một ma trận ba chiều phức tạp của các sợi cellulose được phủ bằng dầu và các chất rắn khác. Những