Tham luận: Phát triển nông nghiệp toàn cầu đối với cà phê

Nội Dung Chính

Đổi mới nông nghiệp là động lực chính để cải thiện năng suất và lợi nhuận, khả năng phục hồi và thích ứng với khí hậu, sức khỏe và bảo tồn đất cùng với các yếu tố quan trọng khác. Nó góp phần to lớn vào khả năng kinh tế của nông dân trồng cà phê áp dụng các công nghệ nông nghiệp cải tiến và do đó, là chất xúc tác cho sự bền vững của toàn bộ ngành cà phê.

Để hiểu rõ hơn về nhận thức trong ngành cà phê về các nỗ lực R&D nông nghiệp hiện có cũng như các ưu tiên toàn cầu/khu vực, Nghiên cứu Cà phê Thế giới đã triển khai một cuộc tham vấn rộng rãi những người tham gia ngành cà phê vào mùa xuân năm 2020.

1. Bốn ưu tiên chung cho nghiên cứu và phát triển nông nghiệp toàn cầu đối với cà phê

Chúng tôi đã xác định bốn ưu tiên được chia sẻ trong cộng đồng toàn cầu gồm các bên liên quan mà chúng tôi đã tham khảo ý kiến:

  1. Lợi nhuận của nông dân là cốt lõi của sự bền vững
  2. Đa dạng nguồn gốc để giảm thiểu rủi ro chuỗi cung ứng và đa dạng hương vị
  3. Chất lượng—sự nhất quán và hương vị
  4. Thích ứng và giảm thiểu khí hậu

2. Ai đã được tư vấn

Quá trình tham vấn bao gồm 135 cuộc phỏng vấn và một cuộc khảo sát được thực hiện bởi 896 bên liên quan từ khắp nơi trên thế giới và trên toàn bộ dòng giá trị, bao gồm cả chính phủ các nước sản xuất.

Hãy là người đầu tiên chia sẻ bài đăng này!

Bài đăng mới

Máy Pha Cà Phê Espresso

Theo từ điển Merriam-Webster, Espresso được định nghĩa là “cà phê được pha bằng cách ép hơi nước hoặc nước nóng qua các hạt cà

Hạt Mịn (Fine)

Hạt cà phê là một ma trận ba chiều phức tạp của các sợi cellulose được phủ bằng dầu và các chất rắn khác. Những